פיקוד העורף
הטכניון חיפה
משרד הבריאות

מידע לפונה לקבלת שירות בביה"ח/ מידע כללי בתחום בריאות הנפש.

 

 

 

 

 

 מידע נגישות                                                           קובץ 1       קובץ 2

 

 

לחץ על המשבצת המתאימה לקבלת מידע

עבור לתוכן העמוד