הטכניון חיפה
פיקוד העורף
משרד הבריאות

מידע נגישות

האתר נגיש ע"פ התקן המחייב.

 

 
הצהרת נגישות – המרכז לבר"ן שער מנשה

 

המרכז לבריאות הנפש שער מנשה, רואה חשיבות רבה בקידום הנגישות לשרותיו, לאנשים בעלי מוגבלויות.

השאיפה שלנו היא להעניק שירות רפואי איכותי, זמין ונגיש לכל אדם, לרבות אדם עם מגבלה, באופן שוויוני, מכובד, בטיחותי ועצמאי.

בביה"ח בוצעו, ומבוצעות, פעולות הנגשה, הן בהנגשת מבנים פיזיים והן בהנגשת אתר האינטרנט של ביה"ח.

 

הסדרי נגישות – המרכז לבר"ן שער מנשה

 

בביה"ח קיימת וועדת שוויון ונגישות וחברים בה:

קורנפלד עידית – ממונת שוויון ונגישות ומנהלת שירות ריפוי בעיסוק

                       מייל: idit@sm.health.gov.il

חפץ טלי – רכזת שוויון ונגישות ומנהלת הרכש

                מייל: taly@sm.health.gov.il

פורת תמר – חברת וועדה ורכזת הדרכה

                  מייל: tamar@sm.health.gov.il

שמאי אפרים – חבר וועדה ומנהל מדור תחבורה

                      מייל: efi@sm.health.gov.il

ברוש אייל – חבר וועדה וסגן מנהל כספים

                  מייל: eyal.br@sm.health.gov.il

 

בנייני הנהלה ובית מרקחת/ספריה – מונגשים – קיימת מעלית ושירותים מונגשים.

מרפאת עירון – מונגשת , כולל שירותים מונגשים.

יחידה לתחלואה כפולה – 10 מיטות – מונגשת.

אולם ע"ש בלה שניידר – מונגש – קיימת רמפה לבמה ושירותים מונגשים.

חניות נכים קיימות בכל רחבי ביה"ח בקרבת כל מבנה או מחלקה – מרפאת עירון, חניה חיצונית, אולם בלה שניידר, מרכז קהילתי, חטיבה משפטית, מח' אשפוז, מלר"ד, מטבח ואחזקה, שיקומית, יחידה לתחלואה כפולה, הנהלה, בית מרקחת וספריה, מחלקת כספים..

 

ליווי לצורך התמצאות – בית החולים מוציא נוהל לפיו כל אדם הצריך ליווי לצורך התמצאות יוכל לפנות ולקבל את השירות. אופן קבלת השירות יפורסם באתר בית החולים.

 

 
 
 
 
עבור לתוכן העמוד