פיקוד העורף
הטכניון חיפה
משרד הבריאות

כספים

מחלקת כספים

 

מנהלת : תמיר ציונה - מורשית חתימה כנציגת חשב המשרד

סגנית המנהלת : סימה דהאן שטרומצה.

 

מידע והתקשרות:

טלפון : 04-6278822/73

פקס:    04-6278862

                            
                                 מח' כספים:צילה,ליאורה,ציונה,מיכל,סימה ויהודית.

 

טלפונים נוספים במחלקה:

046278892- מנהלת ענף גבייה – אניטה זרביאן
046278863- אחראית קופות – ליאורה מכלוף
046278187- מ"מ ס/מנהלת כספים- גיל מזרחי
046278822- מנהלת ענף חשבונאות- טלי חפץ

 

מערך הכספים הינו גוף מקצועי המונה 5 עובדות בנוסף למנהלת הפועלים בהתמדה, ביצירתיות וחדשנות לשיפור ולקידום המערך הכספי במרכז בדגש על שיפור השירות ללקוחות פנים וחוץ.
צוות המערך הכספי: מבצע, מפקח, מבקר, נותן שירות ומנהל את הפעילות הפיננסית השנתית של בי"ח בהתאם למדיניות ההנהלה בכפוף לחוק והוראות משרד האוצר והנחיה מקצועית של חשב משרד הבריאות, .

 

תפקידים ואחריות:
רישום ותיעוד מכלול הפעילות הפיננסית.
גביית הכנסות רפואיות ותפעוליות,
טיפול בפיקדונות חולים,
פיקוח על התקשרויות,
ביצוע תשלומים לספקים
ניהול ופיקוח על תקציב השכר
התאמות בנק
הכנת דוחות כספיים בחתכים שונים.

עבור לתוכן העמוד