הטכניון חיפה
משרד הבריאות
פיקוד העורף

כספים

מחלקת כספים

 

מנהל: (בפועל) אייל ברוש

 

 

מידע והתקשרות:

טלפון : 04-6278822/73

פקס:    04-6278862

                                                 
                                      

 

 צוות המחלקה

 

גיל מזרחי – מנהל ענף חשבונאות

ליאורה מכלוף – אחראית קופות

מיכל צעדה – מנהלת מדור שכר

הילה לואיזדה - רכזת נושא שכר

נחום ינקלביץ - עובד מח' הכספים.

 

מערך הכספים הינו גוף מקצועי המונה 5 עובדות בנוסף למנהלת הפועלים בהתמדה, ביצירתיות וחדשנות לשיפור ולקידום המערך הכספי במרכז בדגש על שיפור השירות ללקוחות פנים וחוץ.
צוות המערך הכספי: מבצע, מפקח, מבקר, נותן שירות ומנהל את הפעילות הפיננסית השנתית של בי"ח בהתאם למדיניות ההנהלה בכפוף לחוק והוראות משרד האוצר והנחיה מקצועית של חשב משרד הבריאות, .

 

תפקידים ואחריות:
רישום ותיעוד מכלול הפעילות הפיננסית.
גביית הכנסות רפואיות ותפעוליות,
טיפול בפיקדונות חולים,
פיקוח על התקשרויות,
ביצוע תשלומים לספקים
ניהול ופיקוח על תקציב השכר
התאמות בנק
הכנת דוחות כספיים בחתכים שונים.

עבור לתוכן העמוד