חופש המידע 2019

 חופש המידע 2019

 


1.פירוט מבנה הרשות,  אגפיה, יחידותיה ויחידות הסמך שלה. שמות בעלי תפקידים בכירים 

   העומדים בראש אגפים, יחידות סמך הרשות.

   הנהלה  http://www.shaar-menashe.org/?  CategoryID=155
   אדמיניסטרציה http://www.shaar-menashe.org/?CategoryID=168
   סיעוד  http://www.shaar-menashe.org/?CategoryID=214&ArticleID=154
   מחלקות  http://www.shaar-menashe.org/?CategoryID=156
   מקצועות הבריאות  http://www.shaar-menashe.org/?CategoryID=175

 

2.תיאור תחומי האחריות של הרשות הציבורית – מרכז רפואי ממשלתי המעניק טיפול, נותן

   שרות ומפתח ידע בתחום בריאות הנפש במבוגרים מעל לגיל 18 שנה.

 

3.מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות עמה, לרבות מעניהם של הממונה לפי סעיף 3 

   לחוק ושל בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור, ודרכי ההתקשרות עמם.

  

ועדה לפניות הציבור:
 
יו"ר הועדה - ד"ר ארביטמן מרינה

מזכירת הועדה - הגב' דניאלה בר
 
דרכי התקשרות:
 
טלפון -046278976
פקס - 046278972
דואל: info@sm.health.gov.il

 


ממונה על חופש המידע במשרד הבריאות
 
טליה בן אבי שטיינברג

טלפון – 02-5082535 
מייל - >talia.steinberg@MOH.GOV.IL

 
4.לגבי יחידות ברשות הציבורית, הנותנים שירות לאזרח פרישתן הגאוגרפית, וכן מענים ודרכי –

   ההתקשרות עם כל סניפי היחידות. לא קיים.
5.סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת:
 
תחום איכות הטיפול הרפואי


א. שימוש בתשתיות האיכות והמדידה לעבר ייצוג ערך ממשי למטופל ומשפחתו וגיוס גורמים אלו

     למעורבות בתוכנית לשיפור איכות ובטיחות :
ב. תחומים בתיעדוף למדידה כולל סקר פנימי של מטפלים, מטופלים ומשפחות.
ג.  מדדים קליניים בדיווח מטופל/משפחה גדון תופעות לוואי נוירולפטיות, תקווה, תפקוד חברתי,

     גמילה, שיתוף והדרכת מטופל, זמן מטפל מטופל ועוד..
ד. מדדי חווית אשפוז בדיווח מטופל משפחה (מיון, מרפאה ומחלקות)
ה. רצף מדידה בין אשפוז לקהילה (שת"פ עם קופ"ח כללית)
ו.  מעורבות של נציגות מטופלים ומשפחות בישיבות לקידום הנושאים  כולל פורום משפחות,

    וישיבות פרטניות.
 
תחום קשרי קהילה

 

א.  פתיחת בית קפה שכולו טוב
ב.  פתיחת דף פייסבוק שער מנשה- שער פתוח 
ג.   ביחד עם אגף השיקום - שיתופי פעולה ויום איכות מרוכז למטופלי ולעובדי המרכז
 
תחום הון אנושי

 

א. מיצוי פוטנציאל האחות כולל מסלולי התפתחות וקריירה
ב. ארכוב תיקי עובדים
ג.  מעבר מבדק אקרדיטציה SQE
ד. הערכת עובדים דיפרנציאלית נחשון
 
6. סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית:

 

א. פתיחת היחידה לתחלואה כפולה- 10 מיטות
ב. פיתוח שירותים במרפאה- מרפאת אלכוהול- מול חטיבת בתיה"ח ואגף לברה"ן במסגרת

    התאגיד כשיפתח
 
7.  רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות הציבורית פרסמה בשנה החולפת. לא קיים.
8.  המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן פועלת הרשות

     הציבורית כאמור בסעיף 6 לחוק.
     פניות הציבור לקבלת מידע בהנחיות המנהליות במקומות ובמועדים:
  
א. נהלי משרד הבריאות המפורסמים באתר משרד הבריאות בכתובת:

     https://www.health.gov.il/Pages/HomePage.aspx

ב. אתר המרכז לבריאות הנפש שער מנשה בכתובת: www.shaar-menashe.org
ג. לוחות מודעות ברחבי המרכז.
 
9.  תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות,

     תשמ"א1981  - לא רלבנטי.
10. קרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית. לא קיים.
11. תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של

      המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם. לא קיים.

 

עבור לתוכן העמוד